รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาพิเศษนางสาวปิยะธิดา คามะนาภาษาจีนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาพิเศษนางสาววิภารัตน์ เสนาลาภาษาสเปนPhulay Bay,a Ritz-Carlton Reserve
2565ภาคการศึกษาพิเศษนางสาวทิพวรรณ์ ตราชูภาษาญี่ปุ่นโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวกันย์พิชชา เพ็ชรนารถภาษาอังกฤษThe Peninsula Bangkok
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวศลิษา ทัดสวนภาษาอังกฤษ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวภัทรนิษฐ์ หิรัณย์ตันติกรภาษาจีนสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวรุจิรา พลพุทธาสารสนเทศศาสตรบัณฑิตศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวศิขริณพร สุทธิอาคาร
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวนันทิยา สมานจิตรภาษาอังกฤษโรงแรมเวลาดี อุดรธานี
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวทัศนีย์ บุญจวบภาษาอังกฤษบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ท่าอากาศยานขอนแก่น)
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวนวรัตน์ ขัดยศภาษาอังกฤษ
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวศิระประภา สนิทเหลือ
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวกรสุดา ไวสาหลงภาษาอังกฤษ
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวพรอร่าม คุณความดีพัฒนาสังคม
2565ภาคการศึกษาปลายนางสาวนพอนันต์ เลขะวัฒนะภาษาญี่ปุ่นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์