นักศึกษา

ขั้นตอนสมัครสหกิจศึกษา

1. นักศึกษาสามารถสมัครสหกิจได้ที่ลิ้งค์ https://hsintern.kku.ac.th/register?page=information2. นักศึกษา Login เข้าใช้งานด้วยบัญชี KKU Mail ถ้านักศึกษายังไม่มีบัญชีอีเมลสามารถสมัครได้ที่ https://accounts.kkumail.com/signup
3. กรอกข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์