ข้อมูลติดต่อ

กลุ่มจัดการศึกษา งานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-204-537, 089-7152002
โทรสาร 043-204-537
Email : internship.huso@gmail.com