รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 136 ถึง 150 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาต้นนายณัชดล โรจน์ธนกาญจน์
2565ภาคการศึกษาต้นนายณัฐพล คำแสน
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวถาวรีย์ แซ่หวางภาษาจีนที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวชนิภา สิงห์วงค์ษา
2565ภาคการศึกษาต้นMr.รังสรรค์ จันทะขาล
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวอมิตา คุตะวัน
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาววริศรา แจ่มเดชะศักดิ์
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวทักษพร บุญยิ่ง
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวนรมน พรทั้งสี่ภาษาจีนองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวโชตินา โพธิกุลสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน) (MFEC)
2565ภาคการศึกษาต้นนายกันตินันท์ คำกองสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท สตาร์ฮันเตอร์ สตูดิโอ จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนายณัฐพงษ์ ประกอบดีสารสนเทศศาสตรบัณฑิตPlan B Media
2565ภาคการศึกษาต้นนายวัชรพงษ์ เพ็ชรตั้งตระกูลสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท สมาร์ทคลิก โซลูชั่น จำกัด
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวศุภภัสรา ไทเมืองพลสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด (Woody World)
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวจิราภรณ์ สาระรัตน์สารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด (Brilliant & Million)