รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 136 ถึง 150 จาก 2,043 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวกังสดาล พัฒนปริญญาพัฒนาสังคมบ้านพัฒนาการเด็กขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวปาณิสรา วงศ์ประกรณ์กุลพัฒนาสังคมบ้านพัฒนาการเด็กขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวอริสา พลซักซ้ายพัฒนาสังคมบ้านพัฒนาการเด็กขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวชลิตา ดอกบัวกลางพัฒนาสังคมบ้านพัฒนาการเด็กขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวจิราภา พรมทองพัฒนาสังคมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวสุธาสินี กิจเกียรติ์พัฒนาสังคมโรงเรียนอุ่นรัก ขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนายนนทวัฒน์ จูห้องสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวเบญจทิพย์ พุฒซ้ายพัฒนาสังคมมูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวปิยฉัตร สิงจานุสงค์พัฒนาสังคมบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นSiwakorn Siharak
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวศุรีพร จันทะเสนพัฒนาสังคมโรงเรียนอุ่นรัก ขอนแก่น
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวญาณี ธนนุกูลกิจสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
2566ภาคการศึกษาต้นนางสาวกานต์รวี ล้อสกุลพัฒนาสังคมบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด
2566ภาคการศึกษาต้นนายพีระพงษ์ อ่อนเพ็ชรคงพัฒนาสังคมบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด
2566ภาคการศึกษาต้นนายเกียรติศักดิ์ วังคำแหงสารสนเทศศาสตรบัณฑิตบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (Buzzebees Co., Ltd.)