รายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติฝึกงาน

แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,309 ผลลัพธ์
ปีการศึกษาภาคการศึกษาชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา/วิชาเอกชื่อสถานที่ฝึกงาน
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวบุญสิตา นิมิตพงษ์พัฒนาสังคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวสุทธิดา สระทองพัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวนริศรา สุขเกษมพัฒนาสังคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวกมลวรรณ ลาภาพันธ์
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวธนภรณ์ ภาคแก้วพัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวสุภลักษณ์ เหมเมืองพัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวปัทมวรรณ จันทโยธีพัฒนาสังคมบ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวชลธิชา กรุมรัมย์พัฒนาสังคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวพัชรินทร์ ทองผลพัฒนาสังคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนายพงษ์เทพ พัฒนโพธิ์พัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวภัคจิรา จันทร์หมื่นไวยพัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนายกฤษณ์ภูมิ พรหมชินานนท์พัฒนาสังคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวนรินทร นาสอ้านพัฒนาสังคมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวปวริศา ล่ามแขกพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
2565ภาคการศึกษาต้นนางสาวกัญญาณัฐ จตุเทนพัฒนาสังคมบริษัท อีสานบิซ จำกัด