เกี่ยวกับสหกิจ

แบบประเมินฝึกงาน

สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://hsintern.kku.ac.th/assets/20f4b861/upload/files/(%E0%B8%AA%E0%B8%AB-%E0%B8%AA%E0%B8%96-3)%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf